Superwizja indywidualna
Superwizja grupowa
Seminarium superwizyjne

Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnictwo w superwizji indywidualnej zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako psychoterapeuty w relacji z pacjentem / pacjentami. Daje także wsparcie każdemu terapeucie w poszukiwaniu oraz rozwijaniu swoich zasobów w trakcie prezentowania procesów psychoterapii.

  Na superwizję indywidualną zaproszeni są psychoterapeuci, którzy:
 • - znajdują się na zaawansowanym etapie szkoleń do certyfikatu
 • - chcą rozwijać swój twórczy potencjał i doskonalić swoje umiejętności w skutecznym stosowaniu psychoterapii
 • - są gotowi na prezentowanie własnej pracy psychoterapeutycznej na podstawie nagrań audio-video lub zapisu przebiegu sesji

Superwizje indywidualne odbywają się raz w miesiącu w uzgodnionych terminach.
Możliwość uzgodnienia 1-3 godzin dydaktycznych superwizji (po 45 minut).

Koszt jednej godziny dydaktycznej (45 min) superwizji wynosi 170 zł.
Dwie godziny dydaktyczne (90 min) to koszt 300zł.

Superwizja grupowa

Podstawowym celem uczestnictwa w superwizji w grupie jest podnoszenie kwalifikacji uczestników grupowego procesu superwizyjnego oraz przygotowanie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Terapeuci otrzymują pomoc w skutecznym i twórczym spożytkowaniu własnych możliwości w procesie prowadzonej z pacjentem terapii. Aktywne uczestnictwo w superwizji zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako terapeuty w relacji z pacjentem/pacjentami.

Udział w superwizji - daje wsparcie w rozwoju zasobów każdemu terapeucie, który aktywnie prezentuje procesy terapii oraz udziela informacji zwrotnych innym specjalistom. Terapeuci mogą się przyjrzeć jaki mają udział własny w budowaniu relacji z pacjentem i kierowaniu procesami psychoterapii.

  Udział w grupie wymaga od jej uczestników:
 • - aktywnego uczestnictwa,
 • - otwartości w prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji).
  Zajęcia prowadzone są w nurcie
  integracji podejść
 • * systemowego
 • * ericksonowskiego

  • Do grupy zaproszeni są psychoterapeuci, którzy posiadają:
  • - doświadczenie w pracy klinicznej,
  • - szkolili się w podejściu systemowym, ericksonowskim psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym
  • - są w trakcie kursów do certyfikatu psychoterapeuty lub ukończyli takie kursy.

  Koszt uczestnictwa: 170 zł

  Superwizje odbywają się w poniedziałki, środy i piątki (w godzinach dopołudniowych).

  Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w 6-7 osobowych grupach przez 4 godziny zegarowe.

Seminarium superwizyjne

”Terapia par i małżeństw”

Proponowane terminy:
Spotkania będą odbywać się z częstotliwością co 2 miesiące w uzgodnionych terminach

Pierwszy proponowany termin: 5 październik 2019 – sobota g. 12.00 – 17.00

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska - Zejden superwizor S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Temat: Seminarium superwizyjne jako doskonalenie i rozwijanie umiejętności psychoterapeuty
w strategicznej terapii par i małżeństw

Odbiorcy: Nowa formuła superwizji tematycznej przeznaczona jest dla osób, które:
 • - ukończyły podstawowe szkolenie z terapii par i małżeństw (np. ABCD)
 • - prowadzą tę formę terapii
 • - chcą dzięki superwizji doskonalić i rozwijać swoje umiejętności reflektowania i kierowania procesami terapeutycznymi

Baza merytoryczna: Zajęcia prowadzone są w nurcie integracji podstawowych podejść:

 • - systemowego
 • - ericksonowskiego/strategicznego

Wymagania: Udział w grupie wymaga od jej uczestników:

 • - aktywnego uczestnictwa
 • - otwartości w prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji)

Uwaga: Na początek nie jest wymagane przygotowanie sesji pracy z parą

Cel: Grupa superwizyjna ma pomagać jej uczestnikom w:

 • - odkrywaniu i doskonaleniu potencjału terapeutycznego
 • - skutecznym i twórczym spożytkowaniu własnych możliwości w procesie psychoterapii
 • - poszukiwaniu strategii rozwiązań problemów, z którymi para zgłasza się do terapii
 • - rozwijaniu, dzięki superwizji, strategicznych interwencji w pracy z parami
 • - rozwiązywaniu trudności w prowadzeniu terapii

Kwalifikacje: Godziny superwizji dodają się do godzin superwizji wymaganych do certyfikatu psychoterapeuty
w Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Lokalizacja: Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków
Psychoterapii i Szkoleń przy Junackiej 34

Termin: Soboty: g. 12.00 - 17.00 (wliczając dwie przerwy 15 minutowe)
Ilość godzin 1 superwizji: 6 godzin dydaktycznych
Częstotliwość spotkań: 1 raz na dwa miesiące
Koszt: 200 zł za jedno spotkanie superwizyjne
Zapisy: Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane - prosimy o kontakt:
Sekretariat „WIP”
tel.61 862 98 99
e-mail: [email protected]