Szkolenia z psychoterapii
Kursy akredytowane PTP

Szkolenia z psychoterapii

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w proponowanych przez nas szkoleniach.

Aktualne szkolenia:

Warsztat A – Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie – metody i narzędzia

Szkolenie z cyklu ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw

https://wip-poznan.pl/szkolenia/szkolenia-z-psychoterapii.html

Szkolenia, seminaria i konferencje już zrealizowane

24-25.01.2014 - Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych „Lęk – mój wewnętrzny sprzymierzeniec w poszukiwaniu źródeł wsparcia” Zastosowanie praktyki klinicznej i psychoterapii w opiece zdrowotnej

14-15.02.2014 - Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych dorosłych „Moje ciało chce mi coś ważnego powiedzieć” Zastosowanie praktyki klinicznej i psychoterapii w opiece zdrowotnej

5-26.04.2014 - System, struktura i strategia – kluczami do pracy z parą. Kliniczne ABC Psychoterapii Par i Małżeństw

26-27.09.2014 - Przewartościowanie kryzysu w pracy terapeutycznej z parą – „Popiół i diament Kliniczne ABC Psychoterapii Par i Małżeństw

Październik 2015 - Konferencja 3 Sekcji PTP Wystąpienie na sympozjum w Krakowie „W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ” Dopasowanie procesu psychoterapii do pacjenta i jego problemów klinicznych

Październik 2015 - Konferencja Superwizorów Bochnia Aktywny udział w dyskusji panelowej dotyczącej realizacji idei Ustawicznego Kształcenia Superwizorów Szkolenie

Październik 2015 - Konferencja 3 Sekcji PTP Warsztat w Krakowie ,,Wartości i wzorce w przekazach transgeneracyjnych i ich znaczenie w psychoterapii małżeństw”

13-14.11.2015 - ,,Ciało w stresie – psychosomatyczna reakcja na traumę”.
09.04. 2016 - „Jak przygotować się i zdawać egzaminy specjalizacyjne z psychologii klinicznej i do Certyfikatu Psychoterapeuty w PTP?”

Tematy szkoleń prowadzone dla każdej edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii:

  • - Psychoterapia systemowa
  • - Psychoterapia ericksonowska
  • - Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych
  • - Psychoterapia zaburzeń lękowych
  • - Psychoterapia par i małżeństw
  • - Psychoterapia grupowa
  • - Genogram
  • - Superwizja

Kursy akredytowane PTP

Kursy Akredytowane PTP przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, są organizowane w ramach współpracy Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii.

Kursy przygotowują do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, zgodnie z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zgodnie z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest Elżbieta Czapiewska-Zejden

Zgodnie z atestacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest Rafał Antkowiak

https://wip-poznan.pl/szkolenia/kursy-akredytowane-PTP.html
http://psrp.com.pl/szkolenia/programy